นโยบายคืนสินค้า

Horetica ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน สินค้าที่ส่งคืน จะต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและจะต้องอยู่ในหีบห่อเดิม จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินของสินค้านั้นๆ

 

นโยบายการคืนเงิน

เมื่อทางเราได้รับและตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการอนุมัติหรือปฏิเสธการคืนเงิน

หากลูกค้าได้รับการอนุมัติการคืนเงิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัญชีที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินโดยอัตโนมัติภายใน 7-14 วัน

กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินคืนหรือล่าช้า ขอให้ลูกค้าตรวจสอบบัญชีธนาคารอีกครั้ง จากนั้นติดต่อบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7-14 วันถึงจะแสดงยอดเงินคืนบนรายการบัญชี หากลูกค้าได้ดำเนินการทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อกลับที่ [email protected]

นโยบายการคืนสินค้านี้ ใช้ได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น สำหรับสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้

 

การขอเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถขอแลกเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อแจ้งปัญหาและขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ [email protected]

การส่งสินค้าคืน กรุณาส่งกลับมาที่

บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
463 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน และค่าขนส่งในการสั่งซื้อสินค้าไม่สามารถที่จะคืนเงินได้ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าคืนจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งของผู้ให้บริการ ซึ่งแต่ละรายจะใช้เวลาไม่เท่ากัน หากลูกค้าจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาท ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่สามารถติดตามสถานะได้หรือซื้อประกันการจัดส่ง

 

ขั้นตอนในการคืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้า หากลูกค้าพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่ออีเมล์ [email protected]

2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

3. ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

    บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด 463 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าใหม่กลับไปให้หรือคืนเงินให้กับลูกค้า